Latviešu karogsAngļu karogsKrievu karogs
Diāna Uzula

Diāna Uzula

Embrioloģe

Atjaunots 21.09.2022

Diāna Uzula

Embrioloģe

RMC “Embrions” strādā par embrioloģi  kopš 2002. gada.

Absolvējusi Daugavpils Universitāti 2001. gadā, iegūstot bakalaura grādu bioloģijā.
2005. gadā ieguvusi dabaszinātņu maģistra grādu bioloģijā.

Eiropas Cilvēka reproduktoloģijas un embrioloģijas asociācijas (ESHRE) biedre.

Regulāri papildina zināšanas un pilnveido iemaņas starptautiskās konferencēs, praktisko apmācību semināros, kā arī iegūstot informāciju no jaunākās speciālās literatūras, pētījumiem un tālmācības kursiem.

Diāna Uzula