Latviešu karogsAngļu karogsKrievu karogs
Privātuma paziņojums
embrions.lv > Privātuma paziņojums

Privātuma paziņojums

Atjaunots 30.07.2022

1. Datu aizsardzības paziņojums

Datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga, un mēs ļoti nopietni uztveram šo jautājumu. Mēs esam apņēmušies veidot uz uzticību balstītu sadarbību un nodrošināt, ka esat apmierināti ar visiem mūsu sadarbības aspektiem. Tas, protams, attiecas arī uz to, kā mēs rīkojamies ar Jūsu personas datiem. Šīs Privātuma paziņojuma mērķis ir informēt Jūs par to, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati. Tādēļ aicinām Jūs izlasīt un ievērot tālāk sniegto informāciju. Privātuma paziņojums var tikt grozīta turpmākas mūsu tīmekļa vietnes attīstības gaitā, un īstenojot jaunas tiesību aktu prasības vai jaunas tehnoloģijas, vai lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus.

2. Vispārīga informācija par personas datu apstrādi
Personas dati ir jebkura informācija, ar kā palīdzību Jūs ir iespējams identificēt. Mēs apkopojam, apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus atbilstoši Latvijas Republikas datu aizsardzības tiesību aktiem un Eiropas Savienības datu aizsardzības regulām. Mēs nekādā gadījumā nenododam Jūsu personas datus trešajām personām.
Tā kā mēs esam starptautisks uzņēmums, mēs izmantojam ārējos pakalpojumu sniedzējus. Ja apstrādātie dati ir personas dati, mēs esam noslēguši atbilstošus līgumus un īstenojam atbilstošus organizatoriskus pasākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu Jūsu datu aizsardzību. Mūsu uzņēmumā atbilstību tiesību prasībām un šim privātuma paziņojumam uzrauga mūsu datu aizsardzības speciālisti. Mūsu darbinieki ir apmācīti rīkoties ar personas datiem un ir rakstiski apliecinājuši, ka ievēros datu aizsardzības noteikumus.

3. Datu izmantošanas veids un apjoms
Saskaņā ar izvairīšanās no datu vākšanas principu un datu ekonomijas principu mēs vācam personas datus tikai tad, ja tas ir nepieciešams Jūsu pieprasītajam mērķim, un/vai ja Jūs tos iesniedzat mums brīvprātīgi. Ievadot savus personas vai komerciālos datus (piemēram, e-pasta adresi, nosaukumu, adresi), Jūs iesniedzat šos datus mums brīvprātīgi. Ievadot šādus datus, Jūs piekrītat to vākšanai, vai izmantošanai vai citai apstrādei ar mērķi sazināties ar Jums, apstrādāt (izpildīt) līgumus vai pasargāt Jūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses, vai citam, Jūsu norādītajam mērķim. Dati netiek vākti, apstrādāti vai izmantoti jebkādiem citiem mērķiem. Jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā.

4. Jūsu datu izmantošana
Mēs izmantojam vāktos datus, lai sniegtu Jums Jūsu pieprasītos pakalpojumus, informētu Jūs par citiem “Embrions” pakalpojumiem un palīdzētu uzturēt mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumus.
Dati var tikt izmantoti šādiem mērķiem:
• Lai nosūtītu informāciju
• Lai izstrādātu jaunus pakalpojumus
• Lai sniegtu Jums citus pakalpojumus, ko mēs Jums piedāvājam
• Veikt aptaujas mūsu tīmekļa vietnēs
• Noskaidrot, kā Jūs atradāt mūsu tīmekļa vietni
• Noteikt mūsu reklāmas efektivitāti
• Īstenot mūsu uzņēmuma administratīvās darbības

5. Jūsu kā klienta datu aizsardzības tiesības
Izmantojot “Embrions” sniegtos pakalpojumus, Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu datiem ir šādas:
• saņemt informāciju par vietni, kas ir atbildīga par Jūsu datu glabāšanu
• pieprasīt nepareizi uzglabātu datu labošanu
• pieprasīt vairs neizmantotu datu dzēšanu, ar nosacījumu, ka uz tiem neattiecas datu uzglabāšanas pienākums
• Jebkurā brīdī atsaukt Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, ko nepieprasa svarīgākas (imperatīvas) tiesību normas vai ko tieši nenosaka pastāvošās līgumattiecības

6. Bērnu aizsardzība
Bērniem, kas nav sasniegušas 18 gadu vecuma, nevajadzētu sniegt mums personas datus bez vecāku vai tiesisko aizbildņu piekrišanas. Mēs nepieprasām bērnu personas datus un apliecinām, ka apzināti nevācam personas datus no bērniem, lai tos izmantotu jebkādā veidā vai izpaustu datus trešajām personām.

7. Datu sniegšana internetā
Internets ir atvērta, globāla datu platforma. Ņemot vērā veidu, kādā internets darbojas, un ar tā darbību saistītos riskus, Jūs uzņematies risku un atbildību par Jūsu datu iesniegšanas veidu un apstākļiem, kā arī to neatbilstības gadījumā notikušiem VDAR normu pārkāpumiem.

8. Drošības pasākumi
Mēs esam veikuši ievērojamus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu datu aizsardzību. Personas dati, ko esat ievadījis HTML lapās (kontaktu veidlapās) un ko mēs uzglabājam, tiek pārsūtīti šifrētā formā (TLS) ar publiskā datu tīkla starpniecību un tiek uzglabāti un citādi apstrādāti.

9. Saites
Šī privātuma paziņojums attiecas uz visiem vāktajiem un apstrādātajiem datiem. Mēs neuzņemamies atbildību par ārējo tīmekļu vietņu darbību. Pametot “Embrions” mājaslapas saturā ievietotas tīmekļa vietnes, mēs iesakām iepazīties ar visu saistīto tīmekļa vietņu privātuma paziņojumiem.

10. Sīkdatnes
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek lokāli uzglabātas Jūsu sistēmā. Tās nerada nekādus draudus, nesatur vīrusus un vienkārši tiek izmantotas informācijas atgūšanai. Sīkdatnes ļauj mums atpazīt Jūsu preferences, piemēram, ļauj pielāgot tīmekļa vietni un navigāciju tajā Jūsu vajadzībām. Ja Jūs atsakāties atļaut sīkdatņu izmantošanu (šis iestatījums ir pieejams Jūsu pārlūkā), Jūs joprojām varat izmantot mūsu tīmekļa vietni (lai gan tā funkcionalitāte varētu būt ierobežota)

11. Tīmekļa analītika
Mūsu tīmekļa vietne izmanto Google Analytics piedāvātās tehnoloģijas, lai vāktu un uzglabātu datus pseidonimizētā formā. Tie tiek izmantoti mārketinga nolūkā un lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni. Izmantojot pseidonīmus, ar šīs informācijas palīdzību tiek veidoti lietošanas profili. Dati netiek izmantoti, lai personīgi identificētu šīs tīmekļa vietnes apmeklētājus un netiek apvienoti ar datiem, kas ir saistīti ar īpašnieka pseidonīmu.

12. Sociālo tīklu spraudņi
“Embrions” mājaslapā reizēm var tikt izmantots trešo pušu saturs. Tie var būt Youtube video, RSS tīmekļa plūsmas vai grafiskie attēli citās lapās, vai sociālo tīklu pogas, piemēram, Facebook dalīšanās poga.
Ja atrodaties “Embrions” tīmekļa vietnē, kurā ieguldīts trešo pušu saturs, var tikt izveidots savienojums ar attiecīgo sociālo tīklu. Ar tā palīdzību pogu saturs var tikt pārraidīts uz Jūsu pārlūku un tādejādi integrēts tīmekļa vietnē. Tas nozīmē, ka attiecīgais pakalpojuma sniedzējs vienmēr saņem informāciju, kuru Jūs pieprasījāt no “Embrions” tīmekļa vietnes. Nav svarīgi, vai esat sociālā tīkla dalībnieks vai arī neesat ienācis šāda sociālā tīkla sistēmā. Turklāt, neatkarīgi no tā, vai Jūs mijiedarbojaties ar ieguldīto saturu, sociālais tīkls automātiski ievāc informāciju. Šajā gadījumā var tikt pārraidīta šāda informācija: IP adrese, pārlūka un operētājsistēmas informācija, ekrāna izšķirtspēja, ieinstalētie pārlūka spraudņi (piem., Adobe Flash Player), apmeklētāja izcelsmes vieta (ja sekojat saitei) un pašreizējās lapas URL.
Ja esat ienācis sociālā tīkla sistēmā, kamēr izmantojat “Embrions” tīmekļa vietni, ar izsaukto tīmekļa vietni saistītā informācija var tikt sasaistīta ar Jūsu sociālā tīkla locekļa datiem un uzglabāta. Ja esat sociālā tīkla dalībnieks un nevēlaties, lai notiktu šāda datu pārraide, Jums jāiziet no sociālā tīkla sistēmas, pirms apmeklēt “Embrions” tīmekļa vietni.
Ja izmantojat kādu no spraudņiem (piemēram, izmantojat komentēšanas iespēju vai dalīšanās pogu), attiecīgais pakalpojumu sniedzējs var sasaistīt tīmekļa vietnes izsaukšanu tieši ar Jūsu profilu. Šie dati tiek nosūtīti tieši sociālajam tīklam un uzglabāti tur. Turklāt attiecīgā informācija tiek publicēta attiecīgajos sociālajos tīklus un ir redzama Jūsu kontaktpersonām.
“Embrions” nevar ietekmēt to, cik daudz datu uzkrāj sociālie tīkli. Datu vākšanas būtība, apmērs un mērķis, informācija par tālāku datu apstrādi un Jūsu tiesības saistībā ar šiem jautājumiem, kā arī iespējas Jūsu privātuma aizsargāšanai ir aprakstītas attiecīgā sociālā tīkla datu aizsardzības politikās.
Jums ir iespējams bloķēt sociālo tīklu spraudņus, izmantojot pievienojumierīces Jūsu pārlūkā un tādējādi novēršot datu pārraidi.

13. Piekļuve šim privātuma paziņojumam
Jūs varat piekļūt Privātuma paziņojumam caur specializētu izvēlni vai sīkdatņu paziņojuma joslas.

14. Jūsu kontaktpersona datu aizsardzības jautājumos
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mums caur e-pastu info@embrions.lv. Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu un informācijas izsniegšanu.