Latviešu karogsAngļu karogsKrievu karogs
Cik ilgi uzglabā sasaldētu spermu?
embrions.lv > Pakalpojumi > Spermas sasaldēšana > Cik ilgi uzglabā sasaldētu spermu?

Cik ilgi uzglabā sasaldētu spermu?

Atjaunots 10.07.2022

Sasaldēta sperma tiek uzglabāta 10 gadus (RMC “Embrions” rīkojums Nr. 15).