Latviešu karogsAngļu karogsKrievu karogs
Kādos gadījumos sasaldētā sperma tiek iznīcināta?
embrions.lv > Pakalpojumi > Spermas sasaldēšana > Kādos gadījumos sasaldētā sperma tiek iznīcināta?

Kādos gadījumos sasaldētā sperma tiek iznīcināta?

Atjaunots 10.07.2022

Sasaldētā sperma tiek iznīcināta šādos gadījumos:

  • ja pacients vēlas iznīcināt spermas materiālu un iesniedz klīnikā rakstisku iesniegumu par spermas iznīcināšanu;
  • ja netiek veikti regulārie maksājumi par sasaldētās spermas uzglabāšanu saskaņā ar RMC “Embrions” cenrādi ilgāk par 6 mēnešiem (RMC “Embrions” rīkojums Nr. 17).

Dzīvesvietas adreses vai tālruņa numura maiņas gadījumā lūdzam šo informāciju paziņot klīnikai, lai varētu ar Jums sazināties. Pretējā gadījumā, beidzoties uzglabāšanas termiņam (10 gadi), uzglabātā sperma var tikt iznīcināta bez brīdinājuma.